Om KFFN

KRIMINALITETSFOREBYGGENDE FORUM – NORGE (KFFN)

KFFN er en interesseorganisasjon grunnlagt av forebyggere som arbeidet i politiet og noen utvalgte samarbeidspartner i 1996. Kriminalitetsforebyggende forum – Norge en frittstående  frivillig organisasjon (NGO), og ikke en del av politiets organisasjon.

KFFN´s medlemsmasse består av personer som arbeider som politi og SLT koordinatorer, samt andre engasjerte kriminalitetsforebyggere.

Vi utgir fagbladet FOKUS, fire ganger i året og drifter nettsiden www.kffn.no  . Og vi administrerer egen KFFNfacebook side.

Vi arrangerer konferanse for våre medlemmer, som er den største nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere.  Konferansen gjennomføres årlig i mars på Gardermoen.

Foruten egenintitierte inntekter for å drifte KFFN, mottas en begrenset økonomisk tilskudd etter søknad fra Politidirektoratet og Konfliktrådet i 2023.

Vår visjon og vårt formål er nedfelt i våre overordnede føring. Handlingsplan vedtas av årsmøtet annen hvert år.

KFFN arbeider for mer og bedre kriminalitetsforebygging i samfunnet, og for å øke statusen til de som arbeider med feltet.

Kontaktinfo og info om styret finner du her.