Bli medlem

Ved innmelding er det viktig at ansatte i politiet benytter privat mail adresse for å få informasjon tilsendt som Kriminalitetsforebyggende forum – Norge medlem.

Velkommen som medlem!