Søknad om støtte

Søknad om støtte til kriminalitetsforebyggende kompetanseheving 

I henhold til Kriminalitetsforebyggende forum – Norge sin handlingsplan skal vi tilrettelegge for tverrfaglige nettverk, kompetanseheving og erfaringsdeling for våre medlemmer. I den forbindelse kan medlemmer søke om økonomisk støtte til kompetanseheving.

Det kan søkes om støtte til kurs, studier, konferanse, seminar og studietur som igjen vil gi økt kompetanse på det kriminalitetsforebyggende fagfeltet. Vilkåret for tildelingen er at det leveres en artikkel som kan publiseres i fagbladet FOKUS.

En eventuelt søknad sendes til styret@kffn.no

Søknad vurderes på styremøtene etter intensjonene i vedtektene.  Søker vil deretter få en skriftlig tilbakemelding.