Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Politiets kriminalitetsforebyggende forum innkaller til ekstraordinært årsmøte. Kunngjøring av ekstraordinært årsmøte gjøres også kjent pr e-post til våre medlemmer.

Tid: 14. mars 2023, klokken 16.15. Sted: Thon hotel Oslo airport.

Dagsorden og innkalling

Innkommende forslag til sak 3. på dagsorden må være i styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Frist 28.februar 2023. Sendes styret@pkforum.no.

Alle betalte medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett. Velkommen til ekstraordinært årsmøte.

Jane Bechmann Dahl, PKF-styreleder