Nytt navn og logo

Kriminalitetsforebyggende forum – Norge har fått ny logo og facebook side.

Vi har gitt vår tidligere logo et nytt flammene utrykk. Som frivillig interesseorganisasjon er vi glødende engasjert i kriminalitetsforebygging. Fargen orange og flammen representerer dette. Og vårt nye organisasjonsnavn Kriminalitetsforebyggende forum – Norge som ble vedtatt av årsmøtet i mars 2023 favner alle våre glødende medlemmer i en sirkel. Kriminalitetsforebyggende forum-Norge er en nasjonal frivillig interesseorganisasjon (NGO) for kriminalitetsforebyggere.

Håper våre medlemmer og samarbeidspartnere liker vår nye logo, og ønsker å følge vår nye facebookside.