Søker forslag til hederstegn eller æresmedlem 2024

Våre glødende medlemmer Bjørn Øvrum fra Oslo og Even Ytterhus fra Trondheim ble æresmedlemmer i 2023

Kriminalitetsforebyggende forum – Norge (KFFN) er en frivillig interesseorganisasjon. Vi har nedfelt i vedtekter muligheten til å hedre medlemmer til hederstegn eller æresmedlem.

Kriminalitetsforebyggende forum – Norge søker nå forslag på medlemmer som har utmerket seg spesielt for organisasjonen og det kriminalitetsforebyggende faget.  Hederstegn blir presentert på vår konferanse 19. mars 2024.

I 2023 ble våre engasjerte medlemmer Bjørn Øvrum og Even Ytterhus hedret som æresmedlemmer. De har begge hatt en avgjørende betydning for vår organisasjon, og utvikling av fagområdet både nasjonalt og internasjonalt gjennom mange år. Hederstegn gikk til Hans Magnus Gjerhaug for sin ekstraordinære innsats for faget.

Kriminalitetsforebyggende forum – Norge sitt formål er å forsterke det kriminalitetsforebyggende arbeidet i samfunnet, og sikre at det gis status og anerkjennelse. Vi skal være en aktiv pådriver for å bidra til synliggjøring av kriminalitetsforebyggende strategier, kompetanseheving, erfaringsdeling og nettverksbygging mellom ansatte i politi og kommune/andre samarbeidsaktører innen kriminalitetsforebygging.

Kriterier for hederstegn
Hederstegn kan tildeles medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for Kriminalitetsforebyggende forum-Norge, og det kriminalitetsforebyggende faget over tid.

Kriterier for Æresmedlem
Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som har hatt avgjørende betydning for Kriminalitetsforebyggende forum – Norge som organisasjon og bidratt i utviklingen av det kriminalitetsforebyggende faget på nasjonalt nivå.

Komite for hederstegn og æresmedlemskap vedtatt av årsmøtet er leder Jane Beckmann Dahl, nestleder Lise Håvemoen, medlem Astrid Maria Grythe og medlem Elin Tufte. Komiteen ser frem til å motta forslag på glødende og engasjerte medlemmer som oppfyller vedtatte kriterier.

Frist for forslag med navn på kandidat og begrunnelse for å bli vurdert til hederstegn eller æresmedlem kan sendes komite medlemmene, eller til leder@kffn.no innen 28. januar 2024.