Kriminalitetsforebyggende konferansen 2024

Kriminalitetsforebyggende forum – Norge
som er en frivillig interesseorganisasjon ønsker velkommen til KRIMINALITETSFOREBYGGENDE KONFERANSEN 2024

Nasjonal
møteplass for kriminalitetsforebyggere.

Vi møtes 19.-20. mars 2024

Thon Hotel Airport, Gardermoen. Kriminalitetsforebyggende konferansen åpner 19. mars kl 10.00. Avsluttes 20.mars kl 14.00.

Årets tittel: «Norske tilstander- bedre enn sitt rykte?«

 Temabolker:

  • Sammen for at unge skal velge livet 
  • Ungdomskriminalitet – samhandling fra topp til bunn
  • Besøk fra Sverige
  • Tiden er inne for å være naiv – forebygging virker!
  • Hva kan vi lære av svensk kriminalitetsforebygging?

Les program:

Program Kriminalitetsforebyggende konferansen 2024 [5158]

Kriminalitetsforebyggende konferansen 2024 er kompetansehevende innen kriminalitetsforebygging både strategisk og praktisk. Konferansen er også en nettverksbyggende arena innen fagområdet. Vi ønsker spesielt våre medlemmer, dere som arbeider som SLT-koordinatorer, aktører i SLT-modellen, forebyggere i kommuner og politi, og ledere fra alle nivåer og fagområder velkommen.

Betalt medlemskap gir redusert pris på konferansen. Medlem betaler 3 300 kr for konferansen, overnatting, lunsj to dager og festmiddag med underholdning. Ikke medlemmer betaler 5000 kr. 

Minner om at det er begrenset plass, vær rask med påmelding!

PÅMELDING her

Vi gleder oss til å møtes fysisk på Gardermoen 19.-20. mars 2024. 

Sees!