Innkalling til årsmøte 2024

Det innkalles til årsmøte for Kriminalitetsforebyggende Forum – Norge.

Kunngjøring av årsmøtet i Kriminalitetsforebyggende Forum – Norge gjøres kjent pr. e-post til våre medlemmer, og på vår nettside fire uker før årsmøtet.

Tid: Tirsdag 19. mars 2024, klokken 16.15. Sted: Thon hotel airport, Gardermoen.

Årsmøtet for våre medlemmer gjennomføres etter Kriminalitetsforebyggende konferansen sin første dag i samme sal. Betalte medlemmer har stemmerett.

Dagsorden på årsmøtet

  1. Valg av møteleder, protokollfører, tellekorps og underskrivere av protokoll
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Styrets årsberetning
  4. Godkjenning av årsregnskap
  5. Forslag til rammebudsjett
  6. Innkommende saker til årsmøtet
  7. Valg

Innkommende forslag/saker må være i styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Saker sendes til styret@kffn.no

Andre saker kan ikke tas opp til behandling. Saksliste med beretninger, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling sendes til medlemmene minst en uke før årsmøtet, jamfør vedtekter.

Velkommen på årsmøtet!