Søker artikler til vårt fagblad FOKUS

Tar du utfordringen?

Vårt fagblad  FOKUS trenger artikler fra glødende forebyggere, forskere, kompetansesentre og våre medlemmer!  Grip muligheten til å dele tiltak,  temaer, prosjekter, samarbeidsformer eller tanker fra din arbeidshverdag eller forskning!

Vi gir gjerne råd og veiledning hvis du skal skrive artikkel for første gang. Skriv mellom 500-2000 ord, gjerne ta med bilder i god oppløsning som vedlegges. Vi trenger også et portrett bilde av artikkelforfatter vedlagt.

Bli med å løft kriminalitetsforebyggende arbeid i vårt fagblad som går ut til alle våre medlemmer, kommuner og polititjenestesteder.

Fagbladet FOKUS har følgende frister for levering: 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november.

Frist for levering av artikkel til neste utgave av FOKUS er 1. august 2024. Artikkel sendes fokus@kffn.no