Kriminalitetsforebyggende konferansen 2024

Kriminalitetsforebyggende forum – Norge
som er en frivillig interesseorganisasjon ønsker velkommen til den nasjonale
møteplassen for kriminalitetsforebyggere.

19.-20. mars 2024, Thon Hotel Airport, Gardermoen. Konferansen åpner 19. mars kl 10.00.

Årets tittel «Norske tilstander- bedre enn sitt rykte?«

Konferansen har et kompetansehevende innhold innen kriminalitetsforebygging.

Vi vil ha følgende temabolker:

Sammen for at unge skal velge livet,  Ungdomskriminalitet -samhandling fra topp til bunn, Besøk fra Sverige, Kriminalitetsforebygging virker!

Kriminalitetsforebyggende konferansen 2024 er en kompetansearena og nettverksbygger for å løfte kriminalitetsforebygging strategisk og praktisk. Vi ønsker spesielt våre medlemmer, dere som arbeider som SLT-koordinatorer, aktører i SLT-modellen, forebyggere i kommuner og politi, og ledere fra alle nivåer og fagområder velkommen.

Betalt medlemskap gir redusert pris på konferansen.

Påmelding kommer her

Vi gleder oss til å møtes fysisk på Gardermoen 19.-20. mars 2024. Vi sees!