PKF styret

PKF-styret 2020-2022

Leder Jane Bechmann Dahl

Styremedlemmer Ole Magnus Jensen, Tone Faale,  Hans Sigurd Morstøl, Lise Håvemoen, Camilla Hålien Johansen, Randulf Nedrum og Hanne Blekkan.

Styret i PKF består av både politi og SLT-koordinatorer med glødende engasjement for kriminalitetsforebyggende arbeid.

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på.

Leder i PKF kan kontaktes på epostadressen leder@pkforum.no.

Artikler til fagbladet FOKUS sendes fokus@pkforum.no.

Spørsmål om økonomi eller medlemsinformasjon sendes kasserer@pkforum.no